شرکت جهان نظم توس (سهامی خاص)
بازدید: 5360
شرکت جهان نظم توس (سهامی خاص)
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

خدمات حفاظتی و مراقبتی، نگهبانی، حفظ و حراست از سازمان ها و ارگان ها، مراکز دولتی، خصوصی
به کار گیری نگهبان محله در خیابان ها، پاساژها و...مدیرعامل: تکلو
رئیس هیأت مدیره: جمال زاده

سوابق کاری:
حفاظت و حراست از مجتمع تجاری پروما
حفاظت و حراست از تامین اجتماعی
حفاظت و حراست ازپارکینگ های تایباد و خواف
حفاظت و حراست از جهاد کشاورزی
مجتمع تجاری پروما
جهاد کشاورزی
تامین اجتماعی شهرستان تایباد و شهرستان باخرز
اطلاعات تماس:

استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
نشانی: بلوار معلم، بین معلم 61 و 63
موبایل: 09153164008 - 09155158403
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است