شرکت حافظان آسایش و آرامش
بازدید: 3385
شرکت حافظان آسایش و آرامش
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

مشاوره در امور انتظامی
حفاظت و مراقبت از مجتمع های تجاری، مسکونی، صنعتی، مراکز علمی، آموزشی، ورزشی، پزشکی، تفریحی، فرهنگی و حفاظت از سازمان های دولتی، بانک ها و نمایندگی و نصب سیستم های هشدار دهنده حفاظتیمدیرعامل: علی کیانی نژاد

اطلاعات تماس:

استان: گیلان
شهر: رشت
نشانی: بلوار ضیابری، ساختمان آوا، کد پستی: 41436-94686
تلفن: (013)33223341 - 33252620
فکس: (013)33252627
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است