موسسه حفاظتی احرار ایمن بستان
بازدید: 2524
موسسه حفاظتی احرار ایمن بستان
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

حراستی و مراقبتیمدیرعامل: سید سالم موسوی
مدیرعامل: کریم بیت لغطه

سوابق کاری:
حراست از نمایشگاه دائمی استان خوزستان
اطلاعات تماس:

استان: خوزستان
شهر: اهواز
وب سایت: www.faaltarin.com/imenbostan
نشانی: بهارستان، بلوار صدف، بین 20 متری دوم و سوم، پلاک194
تلفن: (061)3335559
موبایل: 09166180765
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است