شرکت های تعاونی روستایی ریچی کوهمره سرخی
بازدید: 2799
شرکت های تعاونی روستایی ریچی کوهمره سرخی
رتبه جستجو
سال تأسیس: 1352
شماره ثبت: 275
مدیرعامل: خسرو لطفی
رئیس هیأت مدیره: رضا بارانی

لیست فعالیت ها:
توزیع نهاده های کشاورزی
توزیع نهاده های دامی
فروشگاه مصرف
خرید و فروش محصولات کشاورزی
کارگزاری بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر
توزیع مواد نفتی

محصولات تحت پوشش:

گندم، برنج، جو، انار، سیبتعداد اعضاء:

860 عضومیزان سرمایه:
230/000/000 ریال
اطلاعات تماس:

استان: فارس
شهر: شیراز
وب سایت: www.faaltarin.com/t.r.r.k.s
ایمیل: Khosrowlotf@gmail.com
نشانی: کوهمره سرخی ریچی
تلفن: (071)58068385
موبایل: 09177039744
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است