اتحادیه تعاونی های عشایری کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
بازدید: 4242
اتحادیه تعاونی های عشایری کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
رتبه جستجو
سال تأسیس: 1366/04/06
شماره ثبت: 613
مدیرعامل: حبیب راشکی قلعه نو
رئیس هیأت مدیره: مهرداد امراء

لیست فعالیت ها:
تعداد جمعیت:216/148 نفر
تعداد خانوار:39/274خانوار

تعاونی های تحت پوشش:

9 شرکت تعاونی (1-شهید زارع 2-والفجر سیستان 3-تفتان خاش 4-شهید بهنام سراوان 5-عشایری بلوچستان 6-عشایری ریگان 7-عشایری نیک شهر 8-عشایری سرباز 9-عشایری بیرک مهرستان)فروشگاه های تحت پوشش:

190 فروشگاهمیزان سرمایه:
11/799/330/226 ریال
اطلاعات تماس:

استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
وب سایت: www.faaltarin.com/e.t.a.o.sistanobaloochestan
ایمیل: habib.raski9187@gmail.com
نشانی: بلوار شهید مزاری، روبه روی پارک لاله
تلفن: (054)33418775
موبایل: 09151419187
فکس: (054)33410855
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است