اتحادیه تعاونی های مسکن مهر قیر و کارزین
بازدید: 1201
اتحادیه تعاونی های مسکن مهر قیر و کارزین
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

مسکنمدیرعامل: اسماعیل افتخاری
رئیس هیأت مدیره: سید مجتبی کاظمی


تعداد اعضاء:
 ردیف نام شرکت های تعاونی

نام مدیر عامل

همراه
1 تعاونی مسکن محلی
خادمیان


2 تعاونی مسکن کمیته امداد
گلستان
09173201849
3 تعاونی مسکن شبکه بهداشت
محمودی 09173924357
4 تعاونی مسکن کارمندان دولت
نعیمی

09171928086

5 تعاونی مسکن بهزیستی
بهزیستی


اطلاعات تماس:

استان: فارس
شهر: قیر و کارزین
وب سایت: www.faaltarin.com/e.m.ghervkarzin
ایمیل: tarataha52@gmail.com
نشانی: بلوار آزادگان، سایت مسکن مهر قیر و کارزین
تلفن: (071)54523770
موبایل: 09173920094
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است