شرکت تعاونی تولیدی روستایی مرغزار
بازدید: 3444
شرکت تعاونی تولیدی روستایی مرغزار
رتبه جستجو
سال تأسیس: 1375
شماره ثبت: 357
مدیرعامل: عمارلو

اطلاعات تماس:

استان: خراسان شمالی
شهر: فاروج
نشانی: روستای مرغزار
تلفن: (058)36463294 - 36463293
موبایل: 09155820422 - 09373923986
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است