شرکت تعاونی گلخانه ای سپاهان کشت شهر رضا
بازدید: 1794
شرکت تعاونی گلخانه ای سپاهان کشت شهر رضا
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

خرید و فروش نهاده های کشاورزی
خرید محصولات کشاورزی
اجرا و طراحی گلخانهمدیرعامل: بابک رحیمی
رئیس هیأت مدیره: عادل شاه بخشی

اطلاعات تماس:

استان: اصفهان
شهر: شهرضا
وب سایت: www.faaltarin.com/t.g.sepahsnkesht
نشانی: خیابان جانبازان، بعد از فرعی 38
موبایل: 09179991965 - 09132221567
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است