شرکت تعاونی روستایی سیریز
بازدید: 4050
شرکت تعاونی روستایی سیریز
رتبه جستجو
سال تأسیس: 1352/12/22
شماره ثبت: 23
مدیرعامل: محمد عباس زاده
رئیس هیأت مدیره: منوچهر رهنما

لیست فعالیت ها:
تهیه و توزیع کود شیمیایی
توزیع آرد خام روستایی
تصفیه آب شرب
توزیع نفت سفید

محصولات تحت پوشش:

پسته و گندمتعداد اعضاء:

1134 عضومیزان سرمایه:
134/000/000 ریال
اطلاعات تماس:

استان: کرمان
شهر: زرند
وب سایت: www.faaltarin.com/t.r.siriz
نشانی: روستای سیریز، جنب مسجدالنبی، شرکت تعاونی روستایی سیریز
تلفن: (034)33443022
موبایل: 09135313583
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است