کارخانه پوریا پروفیل
بازدید: 5064
کارخانه پوریا پروفیل
رتبه جستجو
زمینه فعالیت:

تولید ورق، پروفیل از جنس MDF
روکش های PVC و های گلوسمدیر کارخانه: شیرین طاهری
مدیر مالی: نوشین طاهری

اطلاعات تماس:

استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
وب سایت: www.pouryaprofile.com
ایمیل: acc.n.tahery@gmail.com
نشانی: جاده تبریز - صوفیان، شهرک سرمایه گذاری خارجی ها، خیابان آسیای 4، قطعه 2
تلفن: (041)32466168 - 32466171
موبایل: 09143198709
بخش گالری غیر فعال است
بخش نمایش فیلم غیر فعال است
بخش کاتالوگ غیر فعال است