جستجو:    نام شرکت   زمینه فعالیت   مسئولان   اطلاعات تماس   تشکل ها  
صفحه اصلی اخبار و اطلاعیه ها درباره فعال ترین تعرفه آگهی تماس با ما ثبت اطلاعات ثبت آگهی
سامانه تولید و خدمات سامانه تولید و خدمات سامانه تولید و خدمات
کالا
کالا
کالا
سامانه های فعال
مشاهده لیست کامل
اعضای ثبت شده: 43668
بازديد امروز: 29832
ميانگين بازدید: 36743
بازديد کل: 122,950,983
تعداد بازدید:
9628
شرکت سرو آذین رویش  print 
  
شرکت سرو آذین رویش
رتبه جستجو
 
 
زمینه فعالیت:

ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، واردات و ﺻﺎدرات ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎک و آب ﮐﺸﻮر با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺳﺎرﮐﻮ، محصولات با برندهای ﺗﯿﻠﻮﮐﺲ، ﻣﻨﻮرﯾﻨﮓ، ﻧﻮﺗﺮﯾﮑﺲ، ﭘﺎور، اﻣﯿﺰﯾﻨﮓمدیرعامل: راﻣﯿﻦ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕر
مدیر فروش: رسام شعبانی دانشگر

لیست تولیدات:
ﮐﻮدﻫﺎی ﭘﻮدری، ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺮاﻧﻮل به صورت ﺗﮏ ﻋﻨﺼﺮی و ﭼﻨﺪﻋﻨﺼﺮی
ﮐﻮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻼﺗﻪ و ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ
ﮐﻮدﻫﺎی آﻟﯽ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ به صورت ﭘﻮدری و ﻣﺎﯾﻊ
ﮐﻮدﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زراﻋﯽ، ﺑﺎﻏﯽ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای


اطلاعات تماس:

استان: تهران
شهر: تهران
وب سایت: www.sarcoagro.com
ایمیل: info.sarcoagro@gmail.com
نشانی: ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺻﺎدﻗﯿﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻏﺮﺑﯽ، ﮔﻠﺴﺘﺎن ﯾﮑﻢ، ﭘﻼک 23، ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم، واﺣﺪ 11، ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ: 1471695353
تلفن: 44057708 - 44965121
نمابر: 44057708
کارخانه

اﻟﺒﺮز، ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد، ﻗﻄﻌﻪ 1633، ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ: 3188114987

گالری تصاویر:

فیلم:

کاتالوگ:

دانلود کاتالوگ
استفاده از مطالب بانک اطلاعات تولید و خدمات فعال ترین با ذکر منبع بلامانع است.